Verbazing over veel lagere sloop- en opknapsubsidie

Verbazing over veel lagere sloop- en opknapsubsidie
Verbazing over veel lagere sloop- en opknapsubsidie © OZ
Provincie betaalt mee aan sloopprojecten
Provincie betaalt mee aan sloopprojecten © OZ

Nieuwe manier van begroten

MIDDELBURG - De provincie is bezig met het voorbereiden van een nieuwe manier van begroten. Dat is volgens gedeputeerde Carla Schönknecht de reden dat er dit jaar minder geld beschikbaar komt voor de regeling. Ze sluit niet uit dat er later dit jaar, als Provinciale Staten de begroting behandelen, toch weer meer geld beschikbaar komt.

Succesvol

Veel partijen noemen de Provinciale Impuls Wonen een succesvolle regeling om de krimp tegen te gaan en de aanblik van straten te verbeteren. Mensen die dit jaar gebruik willen maken van de Provinciale Impuls Wonen kunnen daarvoor tot en met 31 maart een verzoek indienen. Vorig jaar kregen 51 Zeeuwse projecten subsidie uit de Provinciale Impuls Wonen.