Collectie Zeeuwsch Genootschap wordt gedigitaliseerd

Collectie Zeeuwsch Genootschap wordt gedigitaliseerd
Collectie Zeeuwsch Genootschap wordt gedigitaliseerd © oz
Documenten archief
Documenten archief © oz

Enorme verzameling

MIDDELBURG - Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen bestaat sinds 1769, en heeft in de voorbije eeuwen een enorme verzameling bij elkaar gebracht. Het archief en de handschriftencollectie bevatten zo'n 275.000 pagina's. Het gaat om documenten uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw op gebied van theologie, astronomie, landmeetkunde, archeologie, geschiedenis, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, literatuur en geschiedenis.

Klus

Het restauratieatelier van het Zeeuws Archief voert de conservering van al die documenten uit, daarna worden ze gedigitaliseerd. De hele klus moet in 2018 klaar zijn.