Megaproject Campus Zeeland biedt banen en kansen

Megaproject Campus Zeeland biedt banen en kansen
Megaproject Campus Zeeland biedt banen en kansen © OZ

Legoblokjes

MIDDELBURG - Onderwijsgedeputeerde Harry van der Maas vergelijkt de plannen voor Campus Zeeland met een bouwpakket van legoblokjes.
campus zeeland compleet
Bedrijfsleven
Campus Zeeland begint met onderwijs. Er komen nieuwe opleidingen die zijn gericht op de wensen van het Zeeuwse bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat er naast het University College Roosevelt een tweede universiteit komt in Middelburg met opleidingen op het gebied van ondernemerschap en techniek. Als dat doorgaat komen er honderden nieuwe studenten naar Middelburg en komt er werk voor tientallen docenten.
Delta Academy
Ook de Hogeschool Zeeland gaat uitbreiden met een Delta Academy in Middelburg. Daar komen opleidingen die te maken hebben met waterbeheer en waterveiligheid. 
campus zeeland 1

Verenigde Naties voor water

Als aanvulling op de Delta Academie zijn er ook plannen voor een Deltaplatform in Middelburg. Daar zouden alle instellingen en overheden die zich met watervraagstukken bezighouden, hun kennis moeten delen over bedrijvigheid, veiligheid en leefbaarheid in deltagebieden. Van der Maas: "Een soort Verenigde Naties voor watervraagstukken, dat is de stip op de horizon."
Campus Zeeland 4
Nieuwe banen
De nieuwe opleidingen moeten plek bieden aan honderden studenten. Daar zijn tientallen nieuwe docenten voor nodig. Dat betekent dat er veel nieuwe inwoners en banen bij komen in Zeeland. Door het onderwijsaanbod af te stemmen op het bedrijfsleven in Zeeland, zijn bedrijven verzekerd van goed opgeleid personeel. Dat moet Zeeland veel aantrekkelijker maken voor nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen.
Campus Zeeland 2
Overal zichtbaar
Het is de bedoeling dat de plannen voor Campus Zeeland in de hele provincie zichtbaar worden. De nieuwe onderwijsinstellingen komen vooral in Middelburg. Maar het is de bedoeling dat ook de Kenniswerf in Vlissingen, het Centrum voor Toptechniek in Terneuzen en de onderzoeksinstellingen NIOZ en Imares in Yerseke zich bij Campus Zeeland aansluiten. Goes wil met een zogenoemde health campus bij het ziekenhuis en Emergis aansluiten bij de plannen voor Campus Zeeland.

Kunst

Ook is het de bedoeling dat Domburg meedoet aan Campus Zeeland met ateliers voor studenten die een kunstopleiding volgen. Domburg was vroeger ook een plek waar kunstenaars hun inspiratie opdeden. Door aan te sluiten bij Campus Zeeland kunnen die oude tijden in Domburg weer herleven.
Antwoord op krimp
Er is nog een groot voordeel van het afstemmen van het onderwijsaanbod op het bedrijfsleven in Zeeland. Studenten die in de provincie hun opleiding hebben gevolgd, zullen veel minder snel wegtrekken naar de Randstad, maar omdat hier de banen voor het oprapen liggen zullen ze veel vaker in Zeeland blijven wonen. Zo moet Campus Zeeland ook een antwoord vormen op de vergrijzing van de bevolking en de krimp.
Campus Zeeland 3