Jacht op damherten toch toegestaan

Jacht op damherten toch toegestaan
Jacht op damherten toch toegestaan © OZ
Damherten
Damherten © oz
OOST-SOUBURG - Ontheffing
Nu oordeelt de voorzieningenrechter dat vanwege het risico van overbegrazing toch terecht een ontheffing is verleend. Later dit jaar volgt de definitieve uitspraak van de rechtbank.

Verarming

Volgens de provincie kan overbegrazing door te grote aantallen damherten leiden tot een verarming van de flora en fauna in het gebied. Vooral de zogeheten grijze duinen, een zeldzaam en plantenrijk landschapstype, lopen gevaar. Daarom mag van de voorzieningenrechter voorlopig toch worden gejaagd. Later dit jaar volgt de definitieve uitspraak van de rechtbank.