Cafébezoek aan banden en camera's in Hulst

© OZ

Terugdringen

HULST - Aanleiding voor de maatregelen zijn nachtelijke vechtpartijen, vernielingen, drugsoverlast en rumoer op de openbare weg en terrassen. Het college van burgemeester en wethouders verwacht zo de overlast voor omwonenden terugdringen.

Binnenblijven

Klanten die al binnen zijn mogen vanaf deze zomer na 3 uur wel blijven. De terrassen moeten na 3 uur sluiten. "Met dit eenrichtingsverkeer zijn de laatste jaren tijdens carnaval positieve ervaringen opgedaan," aldus het dagelijks gemeentebestuur. Vanaf 1 mei is het plan dat de maatregelen ingaan.

Zomer

Verder wordt ook het gebruik van glazen en flessen op straat verboden. Met het cameratoezicht wordt deze zomer gestart. Daarna wordt bekeken of de camera's helpen bij het terugdringen van overlast. Op dit moment worden de locaties van de camera’s en het aantal camera’s bekeken. De raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken buigt zich 31 maart 2016 over het voorstel.