Meningen verdeeld over aanpak Schelphoek

Schelphoek (SD)
Schelphoek (SD) © OZ

Drie scenario's

ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland presenteerde 6 scenario's. Scenario 1 is de minst extreme versie. Hier worden enkel de zwakke punten in het gebied aangepakt en blijft verder alles zoals het al jaren is. In scenario 2 wil de gemeente de sterke punten van de Schelphoek inzetten en verbeteren, zoals het strandje, de entree en de ontsluiting van het gebied. Ook wordt het horecagedeelte vernieuwd. Het derde scenario is het duurste, het bestaat uit drie delen en gaat uit van nieuwbouw.  

18 partijen

Wethouder Ad Verseput benadrukte dat er nog niets vast ligt. Verseput: "We zijn al een jaar bezig met een klankbordgroep bestaande uit 18 partijen met allemaal andere belangen. Al die ideeën leggen we nu voor aan geïnteresseerden. Zij mogen ook hun input geven. Dan komt de klankbordgroep nogmaals bij elkaar en stellen we een visie vast. Die leggen we voor aan de raad. "

Discussie

Aanwezigen konden na afloop van de presentatie in discussie met projectleden en de wethouder. Ook konden er vragen gesteld worden. Voor een aantal mensen stond de keuze voor een scenario al direct vast. Een mevrouw: "Wat mij betreft blijft de Schelphoek zoals hij is. Het is prachtig zo. Alles wat ze verzinnen is wat mij betreft niet nodig". Een ander is het daar niet mee eens en ziet nieuwbouw helemaal zitten: "Met scenario 3 wordt het dorp doorgetrokken naar de Schelphoek. Het gebied kan wat mij betreft al die investeringen prima hebben."

Voor de zomer

Wethouder Verseput hoopt deze zomer de plannen concreet te maken zodat er eindelijk iets kan gebeuren bij De Schelphoek. 
ITEM Schelphoek