Geen uitspraken minister over nationalisatie kerncentrale

Geen uitspraken minister over nationalisatie kerncentrale
Geen uitspraken minister over nationalisatie kerncentrale © OZ
De kerncentrale bij Borssele
De kerncentrale bij Borssele © OZ

Korte termijn

Minister Kamp heeft geantwoord dat hij "de Tweede Kamer samen met de betrokken minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën op korte termijn zal informeren over de uitvoering van deze motie." De minister voegt er aan toe dat de eerder gemaakte afspraken nog altijd gelden. "Het staat de vergunninghouder van de kerncentrale vrij om de centrale eerder te sluiten dan 2033. De Rijksoverheid zal zelf geen initiatieven nemen om de kerncentrale Borssele vóór 31 december 2033 te sluiten."

Voorbarig

Kamp wil niet ingaan op de suggestie van kamerlid Vos dat een meerderheid van de politieke partijen in Zeeland af wil van de kerncentrale. "Ik vind het voorbarig om voorlopige plannen van de provincie Zeeland ten aanzien van haar aandeelhouderschap in DELTA N.V. te becommentariëren. Ik word door Gedeputeerde Staten van Zeeland op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen", laat de minister weten.

Imago

Delta, dat eigenaar is van de kerncentrale, moet in verschillende delen opgesplitst worden vanwege de splitsingswet. De kerncentrale vormt daarbij een probleem, omdat veel bedrijven de atoomfabriek als een bedreiging voor hun groene imago zien. Volgens de PvdA moet de landelijke overheid dat probleem oplossen door de centrale te nationaliseren. Kernenergie is namelijk een nationale aangelegenheid, is het argument van de PvdA. 

Kosten ontmanteling

De PvdA- en GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer maken zich bovendien zorgen over de kosten van de ontmanteling. De kerncentrale moet na 2033 ontmanteld worden en volgens de partijen is het fonds waaruit dat betaald moet worden nog lang niet gevuld. Ze willen voorkomen dat er straks geen geld is voor de ontmanteling, waardoor de belastingbetaler opdraait voor deze kosten, zoals bij de ontmanteling van Thermphos is gebeurd.

Genoeg geld

Minister Kamp meldt dat voor zover bij hem bekend er genoeg geld in het fonds zit dat gebruikt moet worden om de ontmanteling van de kerncentrale te bekostigen. “Volgens EPZ was de stand per 31 december 2014 144,184 miljoen euro, per 1 januari 2014 was dit 116,051 miljoen. EPZ verwacht dat er uiteindelijk 491 miljoen euro in het fonds komt."