CvdK: opvang asielzoekers op schip kan ook

© OZ
MIDDELBURG - Haalbaar
Dit najaar moeten er in Zeeland 2500 extra vluchtelingen opgevangen worden. De commissaris van de Koning wil dat gemeenten met concrete voorstellen komen, die ook haalbaar zijn. Polman: 'Ik weet dat verschillende gemeentes al bezig zijn met het vinden van opvanglocaties. Deze brief zal dus zeker niet als een verrassing komen."

Locaties

Polman verwacht dat de voorgestelde locaties op 15 mei al getoetst zijn op haalbaarheid en op draagvlak. Met andere woorden: locaties die zonder problemen gebruikt kunnen worden. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen:
- Reguliere opvanglocatie van 300 of meer personen voor minimaal 3 jaar
- Locatie gekoppeld aan een reguliere opvanglocatie met ten minste 200 personen
- Particulier initiatief voor een locatie voor 80 tot 250 mensen voor ten minste 2 jaar
- Opvang op een schip is ook mogelijk, mits de faciliteiten daarvoor geschikt zijn.

Deadline

De deadline van 15 mei is strak, omdat procedures tijd kosten en de vluchtelingen in het najaar onderdak moeten hebben. Polman: "Ik begrijp dat het tijd kost maar we moeten wel een termijn stellen. Als we dit voorjaar geen concrete opties hebben, krijgen we het niet geregeld voor het einde van het jaar. " Van de gemeenten die al ervaring hebben met de opvang van vluchtelingen wordt verwacht dat ze onervaren gemeenten helpen.

Tevreden

Polman kijkt tevreden terug op de manier waarop in Zeeland crisisopvang is verlopen. Hij heeft er vertrouwen in dat er opnieuw opvanglocaties gevonden zullen worden. Polman: "Het zal zeker niet gemakkelijk zijn, maar in Zeeland laten we niemand buiten slapen. Die vangen we op."
Noodopvang
De 2500 extra plaatsen in de noodopvang zijn een gevolg van een akkoord van het kabinet, de gemeenten en de provincies over de huisvesting van vluchtelingen. Op dit moment zitten er al 1000 vluchtelingen in opvangcentra in Goes en Hoek.