Grootste achterstand bij Terneuzense leerlingen

© OZ

Gemiddelde

TERNEUZEN - De achterstand wordt omgezet in een 'leerlinggewicht', hoe meer achterstand hoe meer 'gewicht'. Dat gewicht wordt al in groep 1 vastgesteld. Kinderen in de gemeente Veere hebben het laagste gemiddelde gewicht, anders gezegd, daar wonen de minste ouders met een lage opleiding. Ook in Kapelle, Hulst, Sluis en Tholen ligt het leerlingengewicht onder het Zeeuwse gemiddelde van 0,06. Basisschoolleerlingen in Schouwen-Duiveland en Goes zitten op het Zeeuwse gemiddelde. Daarboven zit niet alleen Terneuzen maar ook Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal en Vlissingen.
Voor scholen is het belangrijk dat de achterstand van de kinderen wordt berekend, want ze krijgen voor al hun achterstandsleerlingen extra geld.

Graphic Onderwijsachterstand

Grafiek

In de grafiek wordt het gemiddelde gewicht van de basisschoolleerlingen gegeven en het totaal aantal leerlingen. Daarnaast de percentages schoolkinderen zonder en met extra gewicht. 

Methode

Een kind van wie de ouders minimaal mavo of vmbo-t als opleiding hebben, krijgt 0 extra gewicht. Als een kind twee ouders heeft die zelf niet meer hebben gehad dan lager beroepsonderwijs krijgt dat ietsje 'gewicht' erbij, namelijk 0,3. Als één of twee ouders nog minder onderwijs heeft gevolgd, wordt dat extra gewicht 1,2.