Miljoenen kilo's extra zand op strand Walcheren

© OZ
MIDDELBURG - 650.000
Vanaf half april brengen baggerschepen 650.000 kubieke meter zand aan op het strand tussen hotel Arion aan de boulevard van Vlissingen en paviljoen De Boomerang bij Dishoek. Daarna wordt 700.000 kubieke meter zand aangebracht tussen Westkapelle bij opgang Troaljewerk en Zoutelande bij opgang Bramendal. De voorbereiding en de aanvoer van het benodigde materieel vindt vanaf volgende week plaats. Voor de zomer is het werk afgerond.
Drijfzand
Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers het strand op en in zee recreëren. Alleen op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is het strand tijdelijk niet toegankelijk. Dit gebied is afgezet vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Om te voorkomen dat honden op het werkterrein komen, wordt hondenbezitters verzocht de dieren in de buurt van het werkgebied aangelijnd te houden.

Afstand

Watersporters moeten een veilige afstand houden tot het baggerschip en de aanvoerbuizen. Daar waar gewerkt wordt, is het ook niet toegestaan om langs de waterlijn het werkgebied te passeren, zowel op zee als op het strand. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.
Beschermd
Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust probeert Rijkswaterstaat de kustlijn zo op zijn plaats ter houden.