'Blijf van onze veerboten af!'

'Blijf van onze veerboten af!'
'Blijf van onze veerboten af!' © Ria Mes
Veerboot (archief)
Veerboot (archief) © OZ
BRESKENS - Doorvaren
Gedeputeerde Van der Maas zei dat het uiteindelijke besluit over het wel of niet doorvaren van het veer ligt bij Provinciale Staten. Maar zei hij dat hij geen reden ziet dat het veer weg moet. Hij wil wel discussiëren over een goede kwaliteit van het veer voor minder geld. De veerboten kosten de provincie jaarlijks 6,7 miljoen euro, terwijl er maar 1,5 miljoen aan inkomsten tegenover staan.
Toekomst veerboot
Verplicht
Sinds de aanleg van de Westerscheldetunnel en het vervallen van de autoveerdiensten, is de provincie Zeeland verplicht om een fietsvoetveer in stand te houden en te exploiteren. Het aantal passagiers van dit veer is achtergebleven bij de verwachtingen. Er was gerekend op 800.000 passagiers per jaar, en het blijken er gemiddeld 650.000 te zijn. De exploitatie is daarmee aanzienlijk duurder dan oorspronkelijk gedacht en niet aantrekkelijk voor marktpartijen. Dat schrijft de provincie in het ontwerp mobiliteitsplan 2017 - 2019. 
Toekomst
Uiterlijk tot 2019 blijft de provincie verantwoordelijk voor de exploitatie. Ondertussen werkt de provincie aan een nieuwe toekomstvisie voor het fietsvoetveer. Daarbij wordt gekeken naar reizigersprofielen (aantal reizigers per afvaart, reismotief, herkomst en bestemming) en alternatieven zoals een snelle busverbinding. De provincie wil een meer vraaggerichte, meer rendabele exploitatie en een aantrekkelijkere veerdienst.