Te hard rijden is een Zeeuws probleem

Zeeuwen hebben meer overlast van hardrijders dan andere Nederlanders
Zeeuwen hebben meer overlast van hardrijders dan andere Nederlanders © OZ

Overlast

OOST-SOUBURG - Echte overlast van te hard rijden komt minder vaak voor, maar ook dan is het Zeeuwse gemiddelde hoger dan landelijk: 20,7 procent in Nederland, 21,8 procent in Zeeland. Maar de Zeeuwse wegen en straten gaan niet aan kop in ons land: in Limburg is de overlast door te hard rijden (26,6 procent) veel groter.

Parkeren

In andere opzichten is de verkeerssituatie in onze provincie beter dan gemiddeld. De parkeerproblemen zijn hier kleiner: landelijk heeft 16,1 procent van de mensen gebrek aan parkeerplaatsen, in Zeeland 13,1 procent. Ervaring met agressief gedrag in het verkeer is hier ook geringer: landelijk 5,6 procent en in Zeeland maar 5,2 procent. Ook op dit punt hebben de Limburgers de meeste klachten: 7,8 procent van de Limburgers signaleert agressievelingen op de weg.