Taxioorlog dreigt op Walcheren

Taxioorlog dreigt op Walcheren
Taxioorlog dreigt op Walcheren © OZ
© OZ

Iedereen

Vanaf 1 januari kan iedereen een vergunning aanvragen om een taxibedrijf te beginnen. Je hebt geen meter meer nodig in de auto en je hoeft niet vakbekwaam te zijn. Kleine zelfstandigen overspoelen sindsdien de Zeeuwse markt, met name in Middelburg.

Ontslagen

Taxibedrijf Livo uit Vlissingen is zo'n bedrijf dat het lastiger heeft gekregen. Ze hebben zeven chauffeurs moeten ontslaan, omdat ze problemen hebben met de betaling. "Alles kwam deze maand samen en een grote contractant betaalt pas binnenkort de rekening," zegt Ad de Vos, eigenaar van het taxibedrijf. "Mijn personeel heeft inmiddels de helft betaald gekregen en komende week volgt de rest."

Weekendomzet

Volgens eigenaar Ad de Vos zorgt het vooral in het weekend voor inkomstenderving. "Ik verdien in een weekend nu 1500 euro netto minder, op een weekendomzet van normaal rond de 4000 euro," zegt hij. "Dat betekent dat ik chauffeurs moet ontslaan."
ITEM Taxioorlog Walcheren
Taxistandplaatsen
Bij plein 1940 in Middelburg lopen de spanningen in het weekend behoorlijk op. "Er zijn slechts drie taxistandplaatsen bij plein 1940. Dat is veel te weinig zijn voor het aantal taxi's dat daar in het weekend staat", zegt De Vos. "Zaterdagavond staan er soms wel 20 taxi's te wachten en is het onduidelijk wat de volgorde van taxi's is wat weer tot irritatie leidt tussen de chauffeurs."
Moeilijkheden
Volgens De Vos heeft dat ook al tot moeilijkheden geleid tussen de chauffeurs. "Daar is ook aangifte van gedaan bij de politie. Een woordenwisseling en geschreeuw mondde uit tot het slaan met een portier door de ene chauffeur waar een arm van een andere chauffeur tussen bleef zitten."
Markt
De Vos heeft bij de gemeente geopperd een ontheffing in het weekend te geven aan de taxi's om op de markt de klanten op te mogen halen. "Dan kunnen we gewoon netjes achter elkaar parkeren en is de volgorde duidelijk." Volgens De Vos heeft wethouder Chris Simons tot nu toe niet mee willen werken aan dit idee. "De wethouder vindt dat omwonenden van de markt dan teveel geluidsoverlast krijgen."