Minder binnenvaart op Zeeuws water

Binnenvaart neemt iets af in 2015
Binnenvaart neemt iets af in 2015 © OZ

Passages

MIDDELBURG - Alleen het aantal passages van binnenvaartschepen door de Krammersluizen (bij Sint Philipsland) liet in 2015 nog wat groei zien. In de andere sluizen was er een afname. In de cijfers zijn ook de passages door de Volkeraksluizen meegenomen, omdat die sluizen de noordelijke toegang tot Zeeland vormen. 

Passages van schepen in Zeeuwse sluizen

Lading

Tot en met 2013 zag de Zeeuwse binnenvaart nog een groei in de vervoerde lading. Daarna zette de daling in.  Omdat de gemiddelde capaciteit van de schepen jaarlijks iets toeneemt, neemt de vervoerde lading minder snel af in tonnen dan in het aantal passages.

Vervoerde lading per binnenvaartschip