Tarbot uitgezet voor sportvissers

Tarbot
Tarbot © OZ

Bot

OUWERKERK - Sportvisserij Zuidwest-Nederland, Sportvisserij Nederland en hengelsportvereniging Oosterschelde hebben de handen ineengeslagen om de mogelijkheden voor sportvissers te vergroten. Het ledenaantal van onder meer Hengelsportvereniging Oosterschelde, de visrechthebbende van de Grote Kreek, is de laatste jaren teruggelopen door de terugzetplicht van paling. Het uitzetten van tarbot, en binnenkort ook bot en bruine forel, moet hierin verandering brengen.

Eigen consumptie

Sportvissers die vis willen meenemen voor eigen consumptie moeten lid zijn van Hengelsportvereniging Oosterschelde en zich houden aan de regels voor minimummaten van de vis en vangstlimieten.
Uitbreiding
Als het uitzetten van vissen in de Grote Kreek bij Ouwerkerk een succes is, wordt het project mogelijk uitgebreid naar andere brakke Zeeuwse wateren, zoals de Schelphoekkreek bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland en de Westkapelse Kreek.

— Jo-Annes de Bat (@JoAnnesdeBat)
">