Beter leren schrijven en lezen in Taalhuis

© OZ
VLISSINGEN - Spreken
In het Taalhuis kunnen mensen ook beter Nederlands leren spreken en begrijpen. Het gaat dan vaak om allochtonen voor wie Nederlands niet de moedertaal is.
Laaggeletterd
In Nederland kan naar schatting één op de negen mensen niet goed overweg met de Nederlandse taal. Dat gaat niet alleen om Nederlanders met een allochtone achtergrond, maar ook om mensen die nooit goed hebben leren lezen of schrijven. In Vlissingen ligt dat percentage zelfs nog iets hoger; 16 procent van de inwoners is laaggeletterd.
Taalmaatje
"Wij zijn een soort makelaar. Wij kunnen op basis van wat de bezoeker wil een cursus aanbieden, zoals een volledige taalcursus van het ROC". zegt Kees Haman van de bibliotheek in Vlissingen. "Maar we bieden ook andere hulp. Stel: een vluchtelingenechtpaar komt uit Syrië aan en moeten de volgende dag naar een verloskundige, zonder dat ze Engels of Nederlands praten. Dan gaat er iemand mee die kan tolken; een zogenoemd Taalmaatje."