Steeds meer bonjour en merci (video)

Frans op school instart 2

Werkveld

CADZAND-BAD - Het is wat hem betreft dan ook een goed idee dat scholieren wat beter Frans leren spreken in plaats van schrijven, zoals op het Goese Lyceum gebeurt. Want daar heb je in het werkveld tenminste wat aan. Zelf heeft hij een aantal personeelsleden die in België op school zitten of zaten en die kunnen veel beter Frans. 
België en Luxemburg
In Zeeland neemt het aantal Franstalige toeristen de laatste jaren toe. Het gaat dan meestal niet om toeristen die echt uit Frankrijk komen, maar vaak om Franstalige Belgen of Luxemburgers. 

Solliciteren

Zijn personeel selecteren op hun kennis van de Franse taal doet Scherbeijn niet. Zo groot is de personeelsvijver niet, dus die luxe kan hij zich niet veroorloven. Maar het komt zeker wel ter sprake tijdens een sollicitatie want de ondernemer vindt het wel zo klantvriendelijk om mensen in hun eigen taal aan te spreken. 
Strandpaviljoen Mojo Beach in Cadzand-Bad
Strandpaviljoen Mojo Beach in Cadzand-Bad © OZ