Extra geld voor logistieke samenwerking in Zeeland (video)

Extra geld voor logistieke samenwerking in Zeeland (video)
Extra geld voor logistieke samenwerking in Zeeland (video) © OZ
De samenwerking tussen Zeeuwse havenbedrijven is een voorbeeld
De samenwerking tussen Zeeuwse havenbedrijven is een voorbeeld © Omroep Zeeland

Geld

AMSTERDAM - Om hoeveel geld het gaat wil programmamanager Erwin Salemink van Zeeland Connect niet zeggen. Zeeland Connect is het logistieke samenwerkingsverband van onze provincie. Zeeland is samen met Noord-Brabant de eerste regio waar Topsector Logistiek een samenwerkingsovereenkomst mee aangaat.
Binnenvaart
Volgens Salemink is de steun te danken aan het feit dat Zeeland voorop loopt als het gaat om de samenwerking tussen de opdrachtgevers van goederentransport. Vooral als het gaat om het beter benutten van de binnenvaart. Dat is belangrijk omdat meer dan de helft van de Zeeuwse logistieke stromen via binnenvaart wordt vervoerd.
Logistiek Zeeland 2

Nieuw

Met het extra geld gaat Zeeland Connect de doorstroom in de Zeeuwse binnenvaart verbeteren. Ze willen de capaciteit van vaarwegen, sluizen, wacht- en ligplaatsen en laad- en losinstallaties in de havens beter benutten. Aan dit nieuwe project doen alle betrokken Zeeuwse verladers, schippers, havenbedrijven, waterwegbeheerders, onderwijsinstellingen en overheden mee.
Vier jaar
De verbetering in de binnenvaart ligt vooral in het efficiënter maken van het laden en lossen. Bijvoorbeeld sneller en beter informeren over beschikbare ligplaatsen aan de kades van havenbedrijven. Bijzonder aan het project is dat alle partijen die in de logistiek en binnenvaart zitten in Zeeland zullen meewerken voor de komende vier jaar.