Miljoenen euro's nodig om vossen te weren (video)

Miljoenen euro's nodig om vossen te weren (video)
Miljoenen euro's nodig om vossen te weren (video) © OZ
Vossen toename
MIDDELBURG - Broedplaats
Zeeland is internationaal bekend om zijn broedplaatsen voor kustvogels, zoals kluten, visdiefjes en kokmeeuwen. Die broeden vaak op schorren, maar ook daar is de vos niet meer weg te houden, zo concludeert Het Zeeuwse Landschap.

Zwemmende vossen

Daarom moeten er volgens de organisatie op de volgende plekken vosvrije eilanden komen: de Platen van Valkenisse, Katseplaat, de Roggenplaat, Dwars in de Weg, de Hoge Springer, De Bol en Neeltje Jans. 
Bestaande zandplaten in de Deltawateren moeten omgevormd worden tot vosvrije eilanden
Bestaande zandplaten in de Deltawateren moeten omgevormd worden tot vosvrije eilanden © OZ
Enkele miljoenen euro's
"De eilanden moeten opgespoten worden met zand, om te voorkomen dat ze bij hoog water geheel onder water lopen". Het plan kost volgens Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap enkele miljoenen euro's.

Proefeiland

Met geld van een Europese subsidie kan eerst een proefeiland worden gemaakt van de zandplaat de Hoge Springer (Hooge Platen). Maar daar moet eerst nog een vergunningtraject voor doorlopen worden. Hij verwacht dan ook dat deze zandplaat op zijn vroegst over twee jaar het stempel 'vosvrij' zal krijgen.

Stroomschokjes

Stichting Het Zeeuwse Landschap plaatst dit jaar meer rasters en kunstburchten (kunstmatig hol) dan voorheen in gebieden waar weidevogels broeden. Het gaat om Yerseke Moer, Weihoek bij Sint Laurens, en Neeltje Jans. Op de rasters staat stroom, die de vos moet afschrikken.

Sms'je

Door kunstburchten aan te leggen hopen de natuurbeschermers zicht te krijgen op waar de vossen zich bevinden. Als er eentje in zo'n hol komt volgt er via een kunstmatig oog een sms'je. "Op die manier weten we waar het beestje zit. Als de vos zich gedeisd houdt, laten we hem zitten. Zo niet, dan kunnen we hem vangen", zegt Jacobusse. Het is in de praktijk echter nog niet aan de orde geweest. 

Dilemma

Op de vraag of het moeilijk is om als natuurorganisatie de vos te bestrijden zegt hij: "Het is een dilemma. Het is een mooi dier, maar niet welkom bij ons in de kwetsbare gebieden waar weide- of kustvogels broeden".
Vossen toename

Weidverspreid

Zeeland heeft van oudsher een eilandenstructuur en was niet gewend aan vossen, behalve in Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels heeft de vos zich over alle eilanden verspreid, sinds kort ook op Schouwen-Duiveland. Volgens kenners lopen ze gemakkelijk over dammen en bruggen.

Jagen op vossen

De vos mag worden bejaagd tussen zons-opgang en zonsondergang. Zeeuwse jagers doen dat ook. Volgens Lo Polfliet van de Wildbeheer Eenheid (WBE) Walcheren vermeerdert de vos zich snel op Walcheren. Volgens de WBE''s brengt de vos veel schade toe aan vogels die op de grond broeden.