'Komst 380KV-masten is onontkoombaar' (video)

'Komst 380KV-masten is onontkoombaar' (video)
'Komst 380KV-masten is onontkoombaar' (video) © OZ
Hoogspanningsmasten Bijeenkomst
MIDDELBURG - Onrust
Over het nieuwe 380KV-tracé is onrust ontstaan in Zeeland. Veel inwoners vinden de nieuwe hoogspanningsmasten lelijk en horizonvervuilend, omdat ze veel groter zijn dan de elektriciteitsmasten die er nu al staan. Ook zijn veel inwoners bang voor gezondheidsrisico's door de straling die van de 380KV-masten zou afkomen. De nieuwe masten zijn nodig om de elektriciteit aan land te brengen van windmolenparken die nu op zee worden gebouwd. De zware kabels komen in Borsele aan land en gaan via Kapelle en Reimerswaal de provincie uit.
Noodzaak
Tijdens de bijeenkomst kregen Staten- en gemeenteraadsleden van een zelf ingehuurd adviesbureau te horen dat het nieuwe zware netwerk, en dus ook de grote masten, onontkoombaar zijn. Bestaande leidingen zijn op geen enkele manier geschikt om de stroom vanuit zee te transporteren.  Wel zijn er mogelijkheden om de horizonvervuiling te beperken. 
Alternatief
Het meest gunstige alternatief - de 'Gouden variant' volgens het adviesbureau - is dat de kabels van de bestaande kleinere 150KV-masten ondergronds worden gelegd. Dan zouden in het landschap alleen de grote 380KV-masten zichtbaar zijn. Die nieuwe masten zijn trouwen door hun ontwerp minder dominant in het landschap aanwezig dan het gebruikelijke ontwerp, waarbij onderdelen ver uitsteken. Het nieuwe ontwerp laat een lange, slanke paal zien, zonder uitsteeksels.
Minister Kamp legt eerste steen bij Yara
Minister Kamp legt eerste steen bij Yara © oz
Minister
De provincie Zeeland is bezig een zienswijze op te stellen aan de hand van zo'n alternatief en de meningen van de betrokken gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. Hoewel de zienswijze door minister Kamp van Economische Zaken aan de kant kan worden geschoven, hebben Zeeuwse bestuurders goede hoop dat hij toch wil meegaan in een ondergrondse bekabeling die de kleinere, huidige 150KV-masten vervangen. De minister zou haast hebben om zijn energiedoelstellingen te halen, en zou snel een akkoord willen bereiken met regionale bestuurders. 
Zilver
Een ander "Zilveren Variant" is, om de bestaande kleine 150KV-masten en de nieuwe grote 380KV-masten naast elkaar te zetten Wel zouden de grote nieuwe masten dan op sommige punten in het landschap ondergronds kunnen gaan. Dat zou kunnen bij Krabbendijke en bij het Kanaal door Zuid-Beveland. Maar volgens de onderzoeker van het adviesbureau heeft de "Gouden Variant"de voorkeur, omdat dan tenminste een van de twee tracé's ondergronds gaat, en dus uit het zicht. 
Duur
Het nieuwe 380KV-tracé helemaal ondergronds aanleggen, is volgens het adviesbureau technisch niet mogelijk. Ook zijn daar immense kosten aan verbonden. Ondergronds aanleggen is bij benadering vijf keer zo duur dan een serie elektriciteitsmasten boven de grond.