Gemeente vraagt naar vertrouwelijke informatie van kind (video)

Gemeente vraagt naar vertrouwelijke informatie van kind (video)
Gemeente vraagt naar vertrouwelijke informatie van kind (video) © OZ
OOST-SOUBURG - Keukentafelgesprek
"De gemeenteambtenaar vroeg in het keukentafelgesprek naar de diagnose en de psychiatrische behandeling van mijn zoon", vertelt een moeder die anoniem wil blijven. "Maar ik wil niet over de medische gegevens van mijn kind praten." Zij vindt niet duidelijk hoe de gegevens zijn beschermd: "Ik heb geen zicht op wat er met die informatie gebeurt."
Medische dossiers Goed3

Gezinssituatie onder de loep

PvdA-wethouder Saskia Szarafinksi van Middelburg is verantwoordelijk voor het Walcherse zorgloket Porthos. Zij zegt dat ambtenaren niet naar medische diagnoses vragen. Wel hamert zij erop dat de ambtenaar een goed beeld moet hebben van de situatie in een gezin. "Er wordt gekeken naar de problemen in een gezin en naar de hele gezinssituatie", zegt de wethouder, "Zodat we de juiste hulp en ondersteuning in het gezin kunnen bieden."

Meekijken in behandeling

In een mailwisseling tussen de moeder en de betreffende ambtenaar geeft de laatste aan 'de klachtomschrijving' en 'de voortgang' te willen weten. Ook schrijft zij te willen 'meekijken of de behandeling mogelijk beter of anders ingericht kan worden'. Wethouder Szarafinski: "Wat wij willen weten is of een behandeling helpt. En daarom moet je van tevoren weten wat de situatie is, zodat je tussentijds kunt kijken of de behandeling helpt."
© OZ
Gemeente verantwoordelijk
Sinds vorig jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het is de bedoeling dat gemeenten kijken wie welke zorg nodig heeft. Zo kan er beter zorg op maat geleverd worden en hebben gezinnen niet met verschillende instanties te maken. Ook de medische jeugdzorg, dus de behandeling van de jeugdpsychiater, valt nu onder de gemeente. Tegelijkertijd moeten gemeenten een bezuiniging realiseren en zien zich genoodzaakt te sturen op kosten.
Geen kaas van gegeten
Bij zorgloket Porthos werken onder meer wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen. Er werken geen medisch specialisten. Dat de ambtenaren van Porthos willen meekijken met de psychiatrische behandeling vindt de moeder opmerkelijk: "Ik vind dat een bijzondere uitspraak, dat je wilt meekijken in een medisch zorgproces, waar ze zelf geen kaas van gegeten hebben." 
Medische dossiers goed1
Psychisch probleem hoeft niet op declaratieformulier
Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) schrijft in augustus 2015 aan de Tweede Kamer dat een psychisch probleem niet op het declaratieformulier van de gemeente hoeft te staan. Gemeenten moeten de rekening voor psychiatrische zorg ook betalen als de diagnose geheim blijft. Dan moeten ouders wel de gemeente een verklaring toesturen.
Anders in rest van Zeeland
In de andere Zeeuwse gemeenten - in de Oosterschelderegio en in Zeeuws-Vlaanderen - wordt niet gevraagd naar klachtomschrijvingen en het verloop van behandelingen. De gemeenten geven aan de behandeling van de psychiater niet zelf te willen beoordelen. Ze vertrouwen erop dat de psychiater weet, welke behandeling er nodig is voor een kind.
Tijdsdruk loopt op
Tot 1 juni wordt de psychiatrische zorg voor de zoon van de vrouw uit Middelburg nog door de gemeente vergoed. De ambtenaar geeft aan dat er tot die tijd een zorgplan opgesteld dient te worden. Daarvoor heeft zij meer informatie nodig. "Die tijdsdruk gaat voort, dus waar kies je voor?", vraagt de moeder. "Zwicht je voor de tijdsdruk en geef je wat gevraagd wordt, of houd je voet bij stuk?"

— Omroep Zeeland (@omroepzeeland)
">