Middelburg stelt SaBeWa ultimatum

Middelburg stelt SaBeWa ultimatum
Middelburg stelt SaBeWa ultimatum © OZ
Sabewa
Sabewa © OZ

Eerste

MIDDELBURG - Meerdere gemeenten hebben in het verleden aangedrongen op verbeteringen, maar Middelburg is de eerste Zeeuwse gemeente die dreigt om de samenwerking met SaBeWa stop te zetten.
Verbeteringen
"Mocht het overleg medio 2016 niet tot het gewenste resultaat leiden, dan is het in 2017 afhandelen van de kwijtscheldingsverzoeken in eigen beheer een optie", schrijft het college van burgemeester en wethouders in de schriftelijke beantwoording van vragen van de Middelburgse SP-fractie

Meeste klachten

Er is al jaren kritiek op SaBeWa, vooral vanwege administratieve fouten bij het verwerken van verzoeken tot kwijtschelding van belastingen en de trage verwerking van die verzoeken. Dat is ook het onderwerp waarover bij de Zeeuwse Ombudsman ieder jaar de meeste klachten binnenkomen.

'Absurd'

SP-raadslid Petroesjka Sterk, die de vragen stelde aan het dagelijks gemeentebestuur, heeft er geen goed woord voor over. "De huidige termijnen van zes maanden zijn absurd, het college erkent dat ook, en de stapel met documenten die je moet aanleveren is enorm hoog. Zo wordt er gevraagd om een verklaring van een onafhankelijke arts dat je auto onmisbaar is. Maar die arts mag niet je huisarts zijn of je behandelende arts, dus aan wie moet je dat dan vragen?" 

'Ontmoedigingsbeleid'

Volgens Sterk heeft het alle schijn van een ontmoedigingsbeleid. "Het gevolg is dat mensen niet krijgen waar ze recht op hebben omdat ze net dat ene bonnetje niet hebben van een scooter die ze van een neef kochten voor vijftig euro en dan wordt je aanvraag automatisch afgewezen." Ze is dan ook blij met de reactie van de gemeente.

Weinig vertrouwen

Sterk heeft er weinig vertrouwen in dat Sabewa nu wel met de gewenste verbeteringen zal komen. "Als een organisatie na 2,5 jaar nog steeds niet de kwijtschelding op orde kan brengen, dan denken wij niet dat dit binnen één jaar opeens opgelost is." De SP wil hierover 17 mei een debat voeren met de wethouder en de andere fracties.

Belasting

Sabewa heft de belastingen voor Waterschap Scheldestromen en acht Zeeuwse gemeenten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen. De organisatie heeft sinds kort een nieuwe directeur: Tamara van de Wijnckel uit Terneuzen. Het nieuws over het Middelburgse ultimatum komt naar buiten op haar eerste werkdag bij SaBeWa.