Kosten Zeeuwse onkruidbestrijding rijzen de pan uit (video)

Kosten Zeeuwse onkruidbestrijding rijzen de pan uit (video)
Kosten Zeeuwse onkruidbestrijding rijzen de pan uit (video)
bestrijding onkruid 2
OOST-SOUBURG - Stijging van 400%
Chemische bestrijdingsmiddelen zijn slecht voor het milieu, zo verontreinigen ze het grondwater. Reden voor de overheid om het gebruik te beperken. Voor de dertien Zeeuwse gemeenten heeft dit dus grote financiële consequenties. Voor Veere is de stijging van de kosten om onkruid te bestrijden het grootst. Was de gemeente in 2015 nog 25.000 euro kwijt, dit jaar zal dat zo'n 125.000 euro zijn. Een stijging van 400%. Bekijk ook onderstaande grafiek.

graphic Kosten onkruidbestrijding

Vegen, borstelen, branden
Alle Zeeuwse gemeenten gebruikten tot voor kort het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat om straten, parkeerterreinen en andere verharde wegen onkruidvrij te houden. Dat gebeurde met een grote machine die door de straten reed en met een chemische middel alle onkruid tot in de wortel doodde. Nu moet er geborsteld, geveegd en gebrand worden. Deze manier van onkruid bestrijden is een stuk arbeidsintensiever en dus duurder. Gemeenten wisten dat deze regelgeving er aan kwam en dus is de kostenstijging ingecalculeerd in de begroting. 
Werklozen
Om zoveel mogelijk op kosten te besparen hebben de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten de handen ineen geslagen. De onkruidbestrijding door middel van borstelen, branden en vegen wordt uitgevoerd door sociaal werkbedrijf Dethon. In totaal zijn dertig werklozen die een uitkering hadden, nu bezig met onkruidbestrijding. 
Twee vliegen in één klap
De gemeente Hulst was vorig jaar zestigduizend euro kwijt aan onkruidbestrijding, nu is dat het driedubbele: honderdtachtigduizend euro. Toch bekijkt wethouder Adri Totté van de gemeente Hulst het positief. "We slaan twee vliegen in één klap. Dertig mensen hoeven niet langer een beroep te doen op bijstand en we zijn milieuvriendelijker bezig. Daardoor worden de meerkosten beperkt." 
Thuisgebruik
Het verbod geldt nu nog alleen voor professioneel gebruik op verharde wegen. Onkruid op onverharde delen mogen nog wel chemisch bestreden worden, maar ook dit is afgelopen in november 2017 als er een algeheel verbod komt. Het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid geldt nog niet voor thuisgebruik, maar staatssecretaris Dijksma heeft laten weten daar wel naar te streven.