Drugs minder populair onder scholieren (video)

Drugs minder populair onder scholieren (video)
Drugs minder populair onder scholieren (video) © OZ
minder drugsgebruik scholieren
MIDDELBURG - Jongens
Uit de nieuwe cijfers blijkt dat in 2015 scholieren uit Schouwen-Duiveland (21%) en Vlissingen (18%) het vaakst wiet, marihuana of hasj hebben gebruikt. Verder komt naar voren dat leerlingen uit het vmbo vaker gebruikt hebben dan havisten of vwo'ers. Dit geldt ook voor jongens ten opzichte van meisjes en 16-jarigen ten opzichte van jongere leerlingen. Scholieren geven aan dat ze de middelen vooral via vrienden verkregen en dat ze de softdrugs vooral op straat gebruiken of bij vrienden thuis.
Lachgas
Niet alleen het gebruik van wiet, marihuana of hasj vertoont onder Zeeuwse scholieren een dalende trend. Dit is ook het geval bij de meeste harddrugs (cocaïne, paddo’s, GHB en heroïne). Opvallend is dat lachgas relatief vaak werd gebruikt in 2015 (3%). Het gebruik van dit middel werd bij de vorige peiling nog niet gemeten. 
© OZ
Straatteams
Leerlingen uit de gemeenten Noord-Beveland (12%) en Borsele (9%) telden in 2015 een fors hoger aantal gebruikers dan gemiddeld in Zeeland (5%). Volgens onderzoek Ruben De Cuyper van ZB Planbureau Zeeland kan dit liggen aan het feit dat er op Noord-Beveland en in Borsele geen straatteams actief zijn die jongeren aanspreken op hun drugsgebruik.
ITEM drugsgebruik scholieren
Preventie
Volgens het ZB Planbureau Zeeland wordt er minder gebruikt omdat de laatste jaren goed wordt ingezet op het voorkomen van drugsgebruik. Dit is een belangrijke taak van de preventiemedewerkers van Indigo en jeugdverpleegkundigen van de GGD Zeeland. Door het vroegtijdig signaleren van verslavingsproblematiek, bijvoorbeeld op en rond middelbare scholen, kunnen veel problemen en dure zorg voorkomen worden.