Actiegroep blijft strijden tegen hoogspanningsmasten (video)

Actiegroep blijft strijden tegen hoogspanningsmasten (video)
Actiegroep blijft strijden tegen hoogspanningsmasten (video)
Hoogspanningsmasten Krabbendijke 1

Protesten

KRABBENDIJKE - Zeeland onderhandelt met het ministerie van Economische Zaken over de route van de masten. De leidingen komen in de buurt van de kerncentrale bij Borssele aan land en gaan via extra grote hoogspanningsmasten via de gemeente Kapelle en Reimerswaal de provincie uit.
Inwoners uit die regio hebben de afgelopen maanden massaal protesten ingediend bij het ministerie. 

Tennet

De nieuwe masten, die uit twee palen naast elkaar bestaan, komen naast de bestaande hoogspanningsmasten te staan die nu al langs de A58 de provincie uitlopen. De nieuwe masten worden twee keer zo hoog als de bestaande, kleinere masten voor het 'gewone' hoogspanningsmasten. Wel is de uitvoering anders dan de bestaande masten. De nieuwe masten missen de brede, horizontale uitsteeksels die de traditionele masten wel hebben. De nieuwe masten worden omschreven als windmolenparken zonder de roterende bladen.
Gezondheidsrisico's
Ondanks het gestroomlijnde ontwerp vindt de actiegroep 380kV Nee de hoge masten horizonvervuilend. Ook wijst ze op de gezondheidsrisico's die de nieuwe masten met zich mee zouden brengen. Zo zou de sterke straling leukemie kunnen veroorzaken bij kinderen onder de twee jaar. 
Hoogspanningsmasten Krabbendijke 3
Westerschelde
De actiegroep pleit er voor de kabels door de Westerschelde te laten lopen en pas bij Rilland aan land te laten komen. Dat is volgens de actiegroep technisch mogelijk zonder dat de aanleg van het netwerk veel duurder wordt.
Hoogspanningsmasten Krabbendijke 2
Alternatieven
Volgens het adviesbureau D-Cision is zo'n kabel door de Westerschelde technisch niet haalbaar. Het bureau onderzocht in opdracht van de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal alternatieven voor de geplande route door de drie gemeentes op een rij en kwam met twee varianten. In een 'gouden variant' verdwijnt over de hele linie oude 150KV-masten onder de grond en blijven alleen de nieuwe masten over. In de 'zilveren variant' komen de nieuwe masten wel gewoon naast de oude masten te staan, maar verdwijnen de hoge masten in de buurt van de dorpen Krabbendijke en Vlake over korte afstanden onder de grond, zodat voor de dorpsbewoners alles bij het oude blijft.