'Samen optrekken tegen nieuwe hoogspanningslijn' (video)

'Samen optrekken tegen nieuwe hoogspanningslijn' (video)
'Samen optrekken tegen nieuwe hoogspanningslijn' (video) © OZ
Goos Roeland
Goos Roeland © Omroep Zeeland
MIDDELBURG - Windmolenparken
Voor de afvoer van stroom van nieuwe windmolenparken op zee, wil het ministerie van Economische zaken nieuwe hoogspanningsmasten laten bouwen in Zeeland. De kabels vanuit zee komen in de gemeente Borsele aan land en gaan via de gemeenten Kapelle en Reimerswaal de provincie uit. 
© omroep zeeland
Alternatieven
Het was in de eerste instantie de bedoeling dat de nieuwe 380KV-masten naast de bestaande, traditionele 150KV-masten komen. Omdat de nieuwe masten twee keer zo hoog zijn als de bestaande masten en om te veel horizonvervuiling te voorkomen, heeft de provincie samen met een adviesbureau enkele alternatieven ontwikkeld. In de meest gunstige, 'gouden' variant, gaan de kabels van de oude 150KV-masten ondergronds, zodat alleen de nieuwe masten in het landschap overblijven. 
Krabbendijke 
Bij de 'zilveren' variant blijven beide masten naast elkaar boven de grond, maar gaat de nieuwe hoogspanningslijn bij woonkernen als Krabbendijke onder de grond uit het zicht. Door technische beperkingen is het niet mogelijk de hele nieuwe 380KV-lijn onder de grond te laten lopen. 
Goos Roeland van de SGP: 
ITEM Eensgezindheid Hoogspanningsmasten 1
Eensgezind
Volgens SGP-fractievoorzitter Goos Roeland is het belangrijk dat iedereen zich achter de twee alternatieven schaart, om de Zeeuwse stem in Den Haag zoveel mogelijk kracht bij te zetten. Hij reageert daarmee op de roep in de Statencommissie Ruimte om nog meer alternatieven te onderzoeken. Ook hoopt Roeland dat de gemeente Borsele zich achter de twee alternatieven schaart. Deze gemeente houdt zich afzijdig, omdat in Borsele nagenoeg geen nieuwe masten komen te staan.
Aandacht
Tijdens de Statencommissie Ruimte pleitte onder meer de D66-fractie ervoor, dat Zeeland er alles aan moet doen om minister Kamp van Economische Zaken ervan te overtuigen één van de Zeeuwse alternatieven voor de 380KV-route te kiezen. De minister zei eerder weinig trek te hebben in aanpassingen die extra geld of tijd kosten. 
Rutger Schonis van D66 Zeeland: 
Provincie commissie Ruimte
Westerschelde
Fractievoorzitter Gerwi Temmink van GroenLinks deed nog een poging om een onderzeese kabel weer op de agenda te krijgen. Dan zouden de leidingen vanuit de windmolens op zee niet in de gemeente Borsele aan land komen, maar pas bij Rilland. Zoveel extra geld hoeft dat niet te kosten, denkt Temmink. Bovendien kost een gedeeltelijke ondergrondse aanleg op land bij de dorpen óók extra geld. 
Gerwi Temmink van GroenLinks: 
ITEM Eensgezindheid Hoogspanningsmasten 3