28,5 miljoen euro voor investeringen in Zeeland (video)

28,5 miljoen euro voor investeringen in Zeeland (video)
28,5 miljoen euro voor investeringen in Zeeland (video) © OZ
Interview De Bat

Begroting

MIDDELBURG - In de Voorjaarsnota staan de plannen van het dagelijks provinciebestuur voor de begroting 2017. Voor het opstellen ervan konden Zeeuwen via de website van de provincie aangeven wat zij belangrijk vinden.
Ambities
Als de Provincie alle ambities zou willen realiseren zou minimaal 120 miljoen per jaar nodig zijn, maar zoveel is er niet. Onder meer vanwege de korting op het provinciefonds (de bijdrage van het Rijk) is 87,5 miljoen euro beschikbaar.
Provinciale Staten bespreken de Voorjaarsnota op 3 juni