Veel vragen verkeer 's-Heerenhoek

veel belangstelling voor discussieavond
veel belangstelling voor discussieavond © OZ

Plannen

'S-HEERENHOEK - Waterschap Scheldestromen en de gemeente Borsele hebben een bureau in de hand genomen om plannen te maken voor de nieuwe verkeerssituatie, maar dat onderzoek zit nog in de beginfase. Dat bleek gisteravond tijdens een drukbezochte discussieavond in 's-Heerenhoek over de verkeerssituatie aldaar. De resultaten van de discussieavond worden verwerkt in het onderzoek. Eind juni moeten dan de eerste plannen gepresenteerd worden.
Laks
Volgens een van de bezoekers van de discussie-avond hadden de plannen al lang klaar moeten zijn. "Het is echt veel te laat, en laks. Dit had al veel eerder klaar moeten zijn. Ze halen het nooit om eind juni alles klaar te hebben." Volgens waterschapsbestuurder Rian de Feijter wordt er al drie jaar aan de plannen gewerkt, maar komt alles nu pas in een stroomversnelling. Ze heeft toegezegd dat als er tijdelijke maatregelen nodig zijn - om overlast voor bewoners te voorkomen - deze meteen uitgevoerd worden. "Daar kunnen ze op rekenen", zegt De Feijter. "Als mensen overlast ondervinden door de nieuwe aansluiting gaan we die zo snel mogelijk verhelpen."
Verkeerscirculatie
Vanaf eind juni is 's-Heerenhoek niet meer via de Stoofweg te bereiken, maar via de ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Molendijk. Hierdoor ontstaat een andere verkeerscirculatie rondom ’s-Heerenhoek. Op basis van eerdere studies zijn meerdere routes en locaties bepaald die nader in beeld gebracht moeten worden. Het gaat hierbij om de Nassauweg en Beeldhoeveweg, de Nieuwe Kraaijertsedijk en de Lange Noordweg. Verder wordt tijdens dit onderzoek de landbouwroute om de kern heen via de Borsselsedijk - Stoofweg en Middelburgsestraat meegenomen. 
ITEM aansluitingen N62