Katholieke kerk krijgt nieuwe Onze Vader

Katholieke kerk krijgt nieuwe Onze Vader
Katholieke kerk krijgt nieuwe Onze Vader © Omroep Zeeland
© oz
OOST-SOUBURG - Discussie
Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennia lang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.

Reactie bisschop

"Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden", aldus bisschop Jan Liesen van Breda. Hij begrijpt dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling.
Verschil
Toch zijn de verschillen tussen de oude Nederlandse en nieuwe versie niet zo groot. Het verschil zit vooral in het tweede deel. De oude tekst 'en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven: en leidt ons niet in bekoring' wordt in de nieuwe versie: 'en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.'
Nieuwe Onze vader
"Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade."
Amen 

Moderner

De 88-jarige Harrie Buijssen was jarenlang pastoor in Goes en is al meer dan zestig jaar betrokken bij de katholieke kerk. Hij heeft gemengde gevoelens bij de verandering. Wat hem betreft mag het wel wat moderner. "De kerkelijke taal is bijna niet te begrijpen voor mensen onder de vijftig. Terwijl je juist net mensen moet proberen te inspireren."
Handen gevouwen in gebed
Handen gevouwen in gebed © OZ
ITEM Nieuwe Onze Vader

Boodschap

Ook had de nieuw tekst wat hem betreft wat dichter in de buurt van de protestantse versie mogen komen. "Dit was een mooie gelegenheid om met één tekst te komen voor alle Nederlandstalige christenen." Juist net het Onze Vader leent zich daarvoor. "Omdat de boodschap zo simpel is: laat je inspireren door god, maar vergeet niet dat er medemensen om je heen zijn die je moet behandelen als gelijken. Omdat we allemaal schepselen van god zijn."

Beproeving

Buijssen is wel een voorstander van de kleine tekstwijzigingen. "Vooral het woord 'beproeving' is een verbetering. Dat is veel breder." Zelf gaat hij dan ook de niwue versie gebruiken als voorganger. Maar of met name de oudere kerkgangers de nieuwe tekst ook overnemen, daarover heeft hij zijn twijfels. "Voor veel mensen is dat zo'n sterk automatisme, voor hen blijft het 'bekoring', denk ik."