Westerscheldetunnel kan vijf jaar eerder tolvrij (video)

Westerscheldetunnel kan vijf jaar eerder tolvrij (video)
Westerscheldetunnel kan vijf jaar eerder tolvrij (video) © OZ

Toekomstscenario's

OOST-SOUBURG - Omroep Zeeland's eigen financieel specialist is in de financiën van de NV Westerscheldetunnel gedoken en heeft een aantal toekomstscenario's geschetst. In onderstaande video worden die scenario's uitgelegd:
Tunnelverslagen instart 1
Realistisch scenario
Het meest realistische scenario lijkt het eerste, waarin de tunnel zo'n vijf jaar eerder tolvrij kan en het verkeer jaarlijks met 2 procent toeneemt. Dat percentage is ongeveer gelijk aan de toename van de afgelopen jaren en ook de Provincie Zeeland houdt in haar prognoses rekening met een toename van 2 procent. We hebben in onze berekeningen ook, net als de provincie, rekening gehouden met een inflatiepercentage van 2 procent.

Meer verkeer = meer winst

Om de tunnel eerder tolvrij te maken is het dus van belang dat de hoeveelheid verkeer de komende jaren toeneemt. Meer verkeer betekent meer tolopbrengsten en des te eerder heeft de Provincie Zeeland de beoogde 239 miljoen euro terugverdiend. Joost de Maat, voorzitter van de Zeeuwse tak van Transport en Logistiek Nederland, denkt dat het met die verkeerstoename wel goedkomt, als er tenminste genoeg geïnvesteerd wordt in de verdubbeling van de Sloeweg.
Zes vragen en antwoorden over tolvrij maken van de Westerscheldetunnel zijn hier te lezen.
Tunnelverslagen int 2