'Vragen naar psychische klacht van kind gaat te ver' (video)

'Vragen naar psychische klacht van kind gaat te ver' (video)
'Vragen naar psychische klacht van kind gaat te ver' (video) © oz
Medische dossiers emergis 1

'Alleen voor specialisten'

GOES - Gemeenteambtenaren van het zorgloket Porthos van de drie Walcherse gemeenten vragen ouders naar klachten en verloop van de behandeling. Een aantal ouders vreest dat de privacy van hun kinderen daardoor in het geding is.
Gemeenten vragen naar behandeling
Sinds vorig jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gemeenten moeten nu bepalen wie welke zorg nodig heeft. Zo kan er beter zorg op maat geleverd worden en hebben gezinnen niet met verschillende instanties te maken. Ook de medische jeugdzorg, dus de behandeling van de jeugdpsychiater, valt nu onder de gemeente.

'Weten of behandeling werkt'

Wethouder Szarafinski: "Wat wij willen weten is of een behandeling helpt. En daarom moet je van tevoren weten wat de situatie is, zodat je tussentijds kunt kijken of de behandeling helpt."
© oz
Medisch oordeelDat de gemeente de behandeling wil volgen en beoordelen, noemt Mentjox problematisch: "Klachten als maat nemen is erg kort door de bocht. Dat moet echt in handen van medisch specialisten blijven."

Zorgelijk

Psychiater Mentjox maakt zich zorgen over de gang van zaken bij de gemeenten op Walcheren omdat ouders zich onder druk gezet kunnen voelen om medische informatie te geven, die misschien niet helemaal goed onderbouwd is. Bovendien lopen ouders die geen informatie delen met de gemeente het risico dat de zorg niet vergoed wordt.
medsiche dossiers emergis 3
Knelpunt
De nieuwe jeugdwet zorgt voor discussie. De gemeente moet zorg op maat regelen en sturen op kosten. Ouders en psychiaters menen dat het medisch geheim wordt geschonden. Emergis en de Walcherse gemeenten voeren stevige discussies en zoeken naar manieren om met dit dilemma om te gaan. "De nieuwe jeugdwet geeft spanning', zegt Rick Mentjox, "Het is wettelijk gezien, in mijn ogen, niet goed opgelost."
Anders in rest van Zeeland
De andere Zeeuwse gemeenten - in de Oosterschelderegio en in Zeeuws-Vlaanderen - lijken niet te vragen naar klachtomschrijvingen en het verloop van behandelingen. De gemeenten geven aan de behandeling van de psychiater niet zelf te willen beoordelen. Ze vertrouwen erop dat de psychiater weet, welke behandeling er nodig is voor een kind.