Drones brengen kwaliteit Zeeuwse oogst in kaart (video)

Drones brengen kwaliteit Zeeuwse oogst in kaart (video)
Drones brengen kwaliteit Zeeuwse oogst in kaart (video) © oz
Droneslandbouw
Precisielandbouw
De dronevluchten worden uitgevoerd door medewerkers van Airinov. Door over het land te vliegen en opnames te maken, meten zij de groenheid van het gewas, de biomassa en de vochttoestand. De informatie wordt verwerkt door bijvoorbeeld Bram de Visser van Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging (CZAV) tot een taakkaart voor de boer. "Die kan in de spuit- of strooicomputer in de trekker. Die zorgt er dan voor dat er op het ene stuk land meer wordt gestrooid dan op het andere,"aldus de Visser. 
Hier wordt de drone vliegklaar gemaakt
Hier wordt de drone vliegklaar gemaakt

Een beter milieu

De gedetailleerde manier van bemesten is niet alleen goed voor de landbouw, maar ook voor het milieu.  Zo worden minder gewasbeschermingsmiddelen en dus stikstoffen gebruikt en dat is beter voor de omgeving.