Boer zoekt tevergeefs naar personeel (video)

Boer zoekt tevergeefs naar personeel (video)
Boer zoekt tevergeefs naar personeel (video) © Omroep Zeeland

Probleem

NOORD-BEVELAND - Wanneer op korte termijn geen actie wordt ondernomen, heeft de agrarische sector volgens Baecke over tien jaar een groot probleem.
Tekort agrarische werknemers instart 1

Vergrijzing

De vergrijzing in de agrarische sector neemt toe.Van alle boeren die vorig jaar als bedrijfshoofd te boek stonden, was vorig jaar bijna een kwart 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de sector een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland. 

85+

In 1987 had dertien procent van de boeren die als hoofd van de onderneming te boek stonden, de respectabele leeftijd van 65 jaar bereikt. Vorig jaar was dit 22 procent. Het aantal boerderijen met een 85-plusser aan het hoofd is tussen 2007 en 2015 toegenomen van 172 naar 535.

Bedrijf

Volgens Baecke neemt de vergrijzing op het boerenerf ook toe, omdat het jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen niet makkelijk wordt gemaakt. "Vooral het financiële plaatje maakt het ingewikkeld. Het gaat namelijk om grote bedragen. Het hele proces van overname duurt ook veel langer dan zo'n dertig jaar geleden. Dit betekent dat vader langer werkzaam blijft in het bedrijf."
© OZ
Gevolgen
De vergrijzing heeft schaalvergroting tot gevolg. Baecke: ''Boeren hebben geen opvolger en besluiten hun bedrijf te verkopen. Hierdoor ontstaan er meer grotere bedrijven met meer capaciteit. En die hebben gekwalificeerder personeel nodig."
EduDelta
En daar ligt een volgend probleem. Want het aantal leerlingen op de afdeling Groen van het EduDelta Goes is de afgelopen jaren gedaald. In 2013 waren er nog 305 leerlingen. Maar in 2014 waren dit er 280 en inmiddels zijn er nog maar 273 leerlingen die gekozen hebben voor een agrarische opleiding bij EduDelta.
Tekort agrarische werknemers instart 2

Zorgen

Jeroen Gebben, voorzitter van het College van Bestuur van EduDelta, maakt zich nog geen zorgen. Hij geeft toe dat het leerlingenaantal terugloopt, vooral binnen het VMBO. Maar twijfelt eraan dat er over tien jaar daadwerkelijk een probleem ontstaat door een tekort aan geschoold personeel. "Ik denk wel dat er in de toekomst minder opleidingen zijn. Dat bestaande opleidingen worden gecentreerd. Dat zou kunnen betekenen dat leerlingen uit Zeeland verder moeten reizen om een opleiding te volgen. En dat kan van invloed zijn op VMBO-leerlingen."

Imago

Baecke vindt dat het imago van de 'groenopleiding' opgepoetst moet worden. Volgens hem biedt de agrarische sector juist heel veel kansen aan jongeren. ''Het is namelijk een sector waar verschillende disciplines samenkomen. Het is een afwisselend beroep, waar de techniek de komende jaren steeds belangrijker wordt. Je moet van aanpoten houden en bent vaak in de buitenlucht aan het werk met mooie producten die wereldwijd worden geëxporteerd.''
Gesprek
Zowel Baecke als Gebben vinden dat de agrarische sector en het onderwijs wel met elkaar in gesprek moeten om te kijken op welke manier er aansluiting gevonden kan worden, kijkend naar de vraag vanuit de agrarische sector.
© OZ