Provincie bevestigt: tunnel kan eerder tolvrij

Provincie bevestigt: tunnel kan eerder tolvrij
Provincie bevestigt: tunnel kan eerder tolvrij © Omroep Zeeland
tunnelverslagen int 3
OOST-SOUBURG - Scenario's
De financieel specialist van Omroep Zeeland heeft een aantal toekomstscenario's op een rij gezet. De meest realistische is die waarin het verkeer jaarlijks met 2 procent stijgt. De tunnel zou dan zo'n vijf jaar eerder tolvrij kunnen.
Verschillende opties
Gedeputeerde Harry van der Maas bevestigt dat dat inderdaad een van de opties is. Maar hij benadrukt dat er ook gekozen kan worden om het overschot aan tolopbrengsten te gebruiken om de tarieven tot 2033 zo laag mogelijk te houden, of om het geld te besteden aan de infrastructuur rondom de tunnel. 
Strategie
De Provincie Zeeland werkt momenteel aan een aandeelhoudersstrategie met betrekking tot de Westerscheldetunnel. Daarin zetten ze de verschillende opties op een rijtje. Provinciale Staten nemen hier dan uiteindelijk een besluit over.