Vissers gaan met krijt het slib te lijf

Vissers gaan met krijt het slib te lijf
Vissers gaan met krijt het slib te lijf © OZ
coccolietenkrijt
AXEL - Goedkoper
De proef wordt gezamenlijk uitgevoerd door de hengelsportvereniging, het Waterschap Scheldestromen en Sportvisserij Zuidwest Nederland. Zaterdag is in totaal 3 ton van het coccolietenkrijt uitgestrooid over de IJsbaanvijver in Axel. Dit krijt zorgt ervoor dat het slib op de bodem afneemt, waardoor de waterkwaliteit verbeterd wordt. Het gebruik van het krijt is veel goedkoper dan baggeren en verstoort de natuur ook veel minder.
Vrijwilligers
Volgens vice-voorzitter Patrick Aelterman van hengelsportvereniging Geduld Overwint Alles valt het mee met de kosten. "Het krijt dat vrijwilligers zaterdag over de Ijsbaanvijver uitstrooien kost minder dan 1000 euro. Baggeren is veel duurder en verstoort de visstand. We hebben er goede hoop op dat het slib door het krijt drastisch afneemt zodat er weer meer zuurstof en voedsel in het water komt. Dat is goed voor de vissen en dus ook voor ons."
3 ton krijt ging het water in
3 ton krijt ging het water in © OZ
Verloop proef
De proef duurt in totaal drie jaar. Voordat het krijt wordt uitgestrooid, is de dikte van de laag bagger op de bodem van de vijver gemeten. In september 2016 wordt dit opnieuw gemeten. Vervolgens worden in 2017 en 2018 nog een keer dezelfde stappen doorlopen. Hengelsportvereniging Geduld Overwint Alles Axel en Sportvisserij Zuidwest Nederland financieren het coccolietenkrijt en zorgen ervoor dat het wordt uitgestrooid in de vijver. Waterschap Scheldestromen verzorgt de monitoring en meet de ontwikkeling van de sliblaag, de chemische waterkwaliteit en het onderwaterleven (macrofauna).
Uitkomst proef
Eind 2018 moet duidelijk zijn of het coccolietenkrijt daadwerkelijk een aanvulling of zelfs een vervanger kan zijn voor baggerwerkzaamheden. De uitslag van de proef kan in het meest positieve scenario betekenen dat baggeren minder vaak of niet meer noodzakelijk is in bepaalde waterlopen. In het buitenland wordt het krijt al regelmatig gebruikt. Ook in Nederland lopen er op verschillende plaatsen proeven met het coccolietenkrijt. Waterlopen worden regelmatig gebaggerd om doorstroming en afvoer van water te kunnen garanderen. 
ITEM coccolietenkrijt