870 Vlissingers tegen komst asielzoekerscentrum

870 Vlissingers tegen komst asielzoekerscentrum
870 Vlissingers tegen komst asielzoekerscentrum © Google Maps
© OZ
VLISSINGEN - Uitslag
Een overweldigende uitslag voor het nee-kamp. Maar waarom de tegenstemmers precies tegen de komst van het asielzoekerscentrum zijn is niet onderzocht, vertelt Elzas.
ITEM EnquetePOV
Armlastig
Lokale partijen POV en Lokale Partij Vlissingen (LPV) in de Vlissingse gemeenteraad zijn het niet eens met de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de POV kan het armlastige Vlissingen, dat onder financiële curatele staat van Rijk en provincie, er geen asielzoekerscentrum bij gebruiken.

Gespreide opvang

De LPV is tegen de geconcentreerde opvang van honderden asielzoekers bij elkaar. Deze fractie ziet meer in een gespreide opvang over de hele stad. Ook zouden het er dan niet meer dan 50 moeten zijn, vindt de LPV. 
Gemeenteraad
Het gemeentebestuur beslist deze week over de komst van het asielzoekerscentrum. Eerder liet de gemeente weten dat het om maximaal 300 asielzoekers gaat. nadat uit beleidsdocumenten van het Rijk zou blijken dat de groep twee keer zo groot zou worden. Het is de bedoeling dat het asielzoekerscentrum vijf jaar openblijft.
Inloopavond
140 omwonenden kwamen half april af op een informatie-avond van de gemeente. Daar zeiden bewoners bezorgd te zijn over het aantal asielzoekers in het centrum op de sportvelden achter Baskensburg. Ook het naastgelegen speelcircus Bambini gaf aan vraagtekens te zetten bij de plannen.