Zeeuws-Vlaamse boeren experimenteren met soja

© OZ
ITEM boeren soja
OOST-SOUBURG - Oogst
In Zeeuws-Vlaanderen worden al op grote schaal bruine bonen geteeld. Daarom denken de initiatiefnemers van het project dat ook sojabonen het weleens goed zouden kunnen doen. De vier boeren hebben 16 hectare ingezaaid en de verwachting is dat het gewas eind september wordt geoogst.

Ontbossing

Met name in Zuid-Amerika worden grote stukken bos gekapt voor het verbouwen van soja. Door het gewas dichter bij huis te verbouwen, kunnen Zeeuwse boeren een bijdrage leveren aan het stoppen van de ontbossing. Maar soja kan ook een nieuwe kans zijn voor Zeeuwse akkerbouwers. Daarom geeft de provincie vijfduizend euro subsidie aan het project.

Sojabonen

Sojabonen zitten vol eiwitten en ze worden onder meer gebruikt in brood, zuivel en vleesvervangers. De initiatiefnemers van het project Zeeuwse Soja hopen dat deze producten straks ook in Zeeland worden gemaakt, als de sojabonen dicht bij huis worden verbouwd.

Evalueren

De initiatiefnemers van het project Zeeuwse Soja zijn nog voorzichtig met hun verwachtingen. Het is nog lang niet zeker of de proef een succes wordt. In december evalueren ze het experiment. Dan moet blijken of soja in de toekomst op grote schaal verbouwd kan worden in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook in de rest van Zeeland.