Stadlander in woningmarktregio Midden- en West-Brabant

Tholen
Tholen © M. Minderhoud

Woningwet

THOLEN - De vorming van woningmarktregio’s is een gevolg van de nieuwe Woningwet. De bedoeling daarvan is dat corporaties voortaan alleen mogen investeren in hun eigen regio. Buiten dat gebied mag een corporatie alleen bestaand bezit onderhouden.

Reageren

De 24 gemeenten bieden woningcorporaties en huurdersorganisaties zes weken de tijd om te reageren. Eind juni vergaderen de colleges van de betreffende gemeenten erover. Daarna gaat het voorstel naar de gemeenten. Voor de huurders verandert er niets.