Provincie wil N59 versneld aanpakken

Provincie wil N59 versneld aanpakken
Provincie wil N59 versneld aanpakken © HVZ
N59 (archief)
N59 (archief) © OZ
MIDDELBURG - MIRT
De provincie gaat zich er, samen met de provincie Zuid-Holland, voor inzetten dat het verbeteren van de doorstroming en veiligheid van dit stuk weg opgenomen wordt in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT) van de regering. Het is niet duidelijk in hoeverre de wens van de provincie haalbaar is. Dat kan alleen als het MIRT verlengd met twee jaar verlengd wordt tot 2030. Nu loopt het MIRT nog tot 2028.
Naast het opknappen van de N59 zegt de provincie ook de ambitie te hebben om de spoorinfrastructuur in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone te verbeteren.