​Middelburg wil oplossing voor privacyprobleem zorgvragers

​Middelburg wil oplossing voor privacyprobleem zorgvragers
​Middelburg wil oplossing voor privacyprobleem zorgvragers © OZ
© OZ

Ophef

MIDDELBURG - Porthos is het zorgloket Middeburg, Veere en Vlissingen. Eind april ontstond grote ophef toen Omroep Zeeland meldde dat gemeenteambtenaren van Porthos ouders vragen naar medische gegevens. Ze willen weten wat de problemen en klachten van de kinderen zijn en wat het resultaat is van de medische behandeling. Ouders zijn bezorgd over de privacy van hun kind en willen dit soort vertrouwelijke informatie niet met de gemeente delen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wethouder Szarafinski betreurt het dat mensen het gevoel hebben dat hun privacy in het geding is. Daarom vraagt ze aan de Autoriteit Persoonsgegevens om te beoordelen of het beleid van Porthos voldoet aan de privacywetgeving in Nederland, die nu soms nog onduidelijk is. De wethouder vindt het belangrijk dat dit probleem nu boven tafel komt: "We voelen dat een aantal zaken wringt. Dit biedt ons de kans om het beleid beter te maken."
ITEM Porthos
Op het matje
Eerder veroordeelde de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de werkwijze van de drie Walcherse gemeenten al. De kwestie deed ook stof opwaaien in de Tweede Kamer. Daar riepen de PvdA en D66 staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) op om Middelburg, Veere en Vlissingen op het matje te roepen omdat ouders bij het zorgloket zijn gevraagd naar vertrouwelijke, medische gegevens.
Verantwoordelijk
Sinds vorig jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het is de bedoeling dat zij kijken wie welke zorg nodig heeft. Zo kan er beter zorg op maat geleverd worden en hebben gezinnen niet langer met verschillende instanties te maken. Ook medische jeugdzorg, dus behandeling door een jeugdpsychiater, valt nu onder de gemeente.