Gezondheidsonderzoek rond Thermphos

De provincie wil weten wat de uitstoot door fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost doet met de gezondheid van omwonenden.
Sinds 2008 melden steeds meer inwoners van omliggende dorpen zich met gezondheidsklachten. Het gaat vooral om brandende ogen en keelproblemen.
Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu buigt zich over de zaak. Thermphos is inmiddels een onderzoek begonnen naar de beperking van stankoverlast.