Platform wil meer en betere waterdeskundigen

Platform wil meer en betere waterdeskundigen
Platform wil meer en betere waterdeskundigen © Omroep Zeeland
Delta platform
Delta platform
Vacatures 
Het platform moet de samenwerking verbeteren tussen opleidingen en de praktijk op het gebied van Delta-gebieden zoals de Zeeuwse wateren. Het platform moet het onderwijs verbinden met complexe vraagstukken uit de praktijk. Het doel is om meer en betere delta-deskundigen op te leiden. Tot 2020 zijn er volgens het nieuwe platform 40.000 vacatures in de watersector die moeten worden opgevuld.

Samenwerking

Het Delta Platform is een samenwerking van HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, Utrecht University, TU Delft, Van Hall Larenstein, University College Roosevelt, Rijkswaterstaat, Provincie Noord - Brabant, Waterschap Scheldestromen, NIOZ, Waterschap Brabantse Delta en Provincie Zeeland. Tijdens het NKWK Congres in Utrecht ondertekenden deze partners dinsdag de intentieovereenkomst.

Bedreigingen

Volgens die organisaties zijn delta-gebieden aantrekkelijke gebieden om in te leven, maar zijn ze ook onderhevig aan bedreigingen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Daardoor neemt de kans op overstroming toe. De deelnemende organisaties willen in het Delta Platform de uitdagingen in deltagebieden vanuit diverse invalshoeken benaderen en op zoek gaan naar vernieuwende oplossingen.

Onderwerpen

Een van de onderwerpen waar het platform zich binnenkort over buigt is de opwekking van energie uit getijden in de Grevelingendam. Ook wordt gekeken naar zoet-zoutscheidingen in bijvoorbeeld het Volkerak-Zoommeer.