Middelburg blijft onder toezicht provincie

Middelburg blijft onder toezicht provincie
Middelburg blijft onder toezicht provincie © OZ
Gemeente Middelburg stadhuis
Gemeente Middelburg stadhuis © OZ

Financiële risico's

MIDDELBURG - De grondexploitatie en het onderhoud van infrastructuur zorgen nog voor financiële risico's. Ook het financiële vooruitzicht van de gemeente Middelburg de komende jaren is nog niet positief. Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiën is de verwachting dat de Zeeuwse hoofdstad pas in 2019 een klein plusje op de begroting kan laten zien. Dat is voor hem reden om het preventieve toezicht op Middelburg te handhaven.

'Toch teleurgesteld'

Wethouder Johan Aalberts wist dat dit besluit van de provincie eraan zat te komen, maar hij is toch teleurgesteld. "Formeel hoeven we niet onder toezicht te staan, want onze begroting is na een aantal stevige bezuinigingsoperaties nu sluitend." Volgens de Middelburgse wethouder van Financiën heeft de provincie het besluit op informele gronden genomen. "We hebben een forse schuld en met de grondexploitatie lopen we risico's, maar dat zijn formeel geen redenen om onder toezicht te worden geplaatst", zegt Aalberts.

Volgend jaar

Het is Aalberts er alles aan gelegen om volgend jaar van het preventieve toezicht door de provincie af te komen. "In november behandelen de begroting voor 2017. En het zou mijn eer te na zijn als het dan niet lukt om een begroting te maken, waar de provincie niet bij elke uitgave meekijkt."
Gemeente Vlissingen stadhuis
Gemeente Vlissingen stadhuis © OZ

Vlissingen

Naast Middelburg staat ook de gemeente Vlissingen onder streng financieel toezicht. Maar waar het toezicht op Middelburg gebeurt door de provincie en een preventief karakter heeft, staat Vlissingen onder toezicht van het Rijk en is het toezicht niet preventief. Vlissingen heeft de artikel 12-status. Dat houdt in dat het Rijk ingrijpt om de schulden, in het geval van Vlissingen 230 miljoen euro, weg te werken.