'Tol België onrechtvaardig en discriminerend'

'Tol België onrechtvaardig en discriminerend'
'Tol België onrechtvaardig en discriminerend'
© OZ

Verdere beperking

OOST-SOUBURG / DEN HAAG - Wanneer de tolheffing wordt ingevoerd zou dat voor Zeeuws-Vlamingen een verdere beperking betekenen van de financiële bewegingsvrijheid op de wegen. In België moet nu bij de Liefkenshoektunnel in Antwerpen betaald worden. En aan de Nederlandse kant is er de tol voor de Westerscheldetunnel. Wanneer ook op Belgische wegen tol betaald moet worden, kunnen Zeeuws-Vlamingen op geen enkele manier de tol nog ontwijken.

Onrechtvaardig

De VVD-fractie noemt het 'onzalige discriminerende tolheffing' en vindt dat België zelf 'aan zet is om de achterstanden in het onderhoud van de Belgische wegennet in te lopen'. De partij vindt het totaal onrechtvaardig is om de rekening bij de chauffeurs uit de buurlanden te leggen'.

Stop proefproject

Kort nadat de Belgische tolplannen bekend werden heeft de minister zich al tegen die plannen uitgesproken. Maar als het aan de VVD ligt, moet de minister meer doen om dit tegen te gaan. Dit jaar wordt een proefproject uitgerold waarin wordt onderzocht hoe de heffing voor personenauto's eruit komt te zien. De VVD wil dat de minister ook dat proefproject al tegenhoudt.

Extra inkomsten

Vlaanderen heeft sinds 1 april al een kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse minister Ben Weyts zei onlangs dat hij ook voorstander is van tol voor personenauto's. De extra inkomsten van de heffing wil hij gebruiken voor het opknappen van de wegen. "Heel de wereld rijdt over onze wegen. Het zijn enkel de Vlamingen die daarvoor betalen. Je kan er zo tenminste voor zorgen dat mensen die over onze wegen razen meebetalen", aldus Weyts. 

Discriminerend

Maar de Belgische plannen druisen waarschijnlijk in tegen Europese regelgeving. Want landen mogen dan wel zelf beslissen over een tol, maar een voorwaarde is dan wel dat het niet discriminerend mag uitpakken voor mensen uit andere lidstaten. En in de plannen is opgenomen dat de Belgen de tol terugkrijgen via de belasting. Om die reden zijn soortgelijke plannen in Duitsland nooit van de grond gekomen.

'Te weinig geïnvesteerd'

Naast de VVD en de minister heeft ook de ANWB zich tegen de plannen uitgesproken. De Vlamingen moeten er eerst maar eens voor zorgen dat hun wegen in orde zijn, vindt de organisatie. Volgens de ANWB heeft België jarenlang te weinig geïnvesteerd in goede infrastructuur.

'Ook in Nederland'

Wanneer de Belgische tolplannen wél doorgaan moet ook Nederland tol gaan invoeren, vindt de Transport Belangen Vereniging Nederland (TBV-NL). Volgens de belangenvereniging zijn de verschillende tolsystemen niet alleen onhandig, maar leveren al die verschillende systemen ook gevaarlijke situaties op omdat ze allemaal met een ander kastje werken.