Goesenaren beslissen mee over bezuinigingen

Bezuinigingsbijeenkomst Goes
Bezuinigingsbijeenkomst Goes © OZ

Kaasschaaf

GOES - De avond was, naast het bekend maken van de uitkomst van het onderzoek, ook bedoeld om inwoners te laten meepraten waar er de komende jaren op bezuinigd kan worden. Goes heeft de afgelopen jaren al 12 miljoen gekort maar dat zal de komende jaren meer worden. Burgemeester René Verhulst: "We zijn zelf al met een kaasschaaf langs de verschillende posten geweest maar nu willen we van de mensen in Goes zelf horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Goes."

Huishoudboekje

Tijdens de bijeenkomst werden aanwezigen in groepjes opgedeeld. Per thema kon men met elkaar in discussie gaan en ideeën aandragen. Volgens wethouder van financiën Loes Meeuwisse is het nog geen 5 voor 12: "Het water staat ons nog niet aan de lippen maar wel aan de borst. Het is van groot belang dat we de komende jaren ons huishoudboekje op orde hebben. Dit jaar hebben we al een tekort. Dat mag niet verder oplopen. "
ITEM bezuiningsbijeenkomst goes

Taken

Het onderzoek laat ook zien welke taken door de gemeenschap kunnen worden opgepakt. Onderhoud, wegen en verkeer moet volgens de meerderheid van de ondervraagden onder verantwoordelijkheid van de gemeente blijven. Ondernemen en kunst en cultuur kunnen meer door de inwoners zelf worden opgepakt. Op de vraag welke taken het meest gemist worden, mochten ze verdwijnen, antwoordt bijna de helft onderhoud, veiligheid en zorg.
In september kunnen inwoners van Goes opnieuw meedenken. Dan zullen de vragen concreter zijn.