Eén organisatie voor ziekenhuis en thuiszorg

Eén organisatie voor ziekenhuis en thuiszorg
Eén organisatie voor ziekenhuis en thuiszorg © OZ
Nieuwe directeur ZorgSaam René Smit
Nieuwe directeur ZorgSaam René Smit © OZ
ITEM Toekomst ZorgSaam
TERNEUZEN - Drie takken
De organisatie krijgt drie takken: ziekenhuiszorg, thuis- en ouderenzorg en het dienstencentrum. Onder die laatste tak vallen onder meer de gezamenlijke ICT-afdeling, administratie en personeelszaken.  

'Efficiënter'


Volgens ZorgSaam en Curamus is de fusie nodig om kwalitatief goede zorg in Zeeuws-Vlaanderen te garanderen. Die staat door landelijke bezuinigingen voortdurend onder druk. ''We werken in een uitgestrekt en dunbevolkt gebied met veel onrendabele diensten", zegt Stephan Buijsse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Curamus. "Samen kunnen we de zorg efficiënter organiseren." 

Geen ontslagen

Beide fusiepartijen benadrukken dat de fusie niet is bedoeld als bezuiniging. Er worden dan ook volgens de nieuwe directeur van ZorgSaam René Smit geen medewerkers ontslagen. "Het doel van de fusie is niet om te bezuinigen, maar om de kwaliteit te verbeteren."

Samenwerken

Tijdens de financiële crisis bij ZorgSaam waren er plannen om de ouderenzorg af te stoten. De nieuwe directeur kiest nu dus juist voor een andere koers. "We gaan niet voor opsplitsen, maar voor samenwerken. Dat is beter voor de patiënt in Zeeuws-Vlaanderen", aldus Smit. 
ZorgSaam Terneuzen
ZorgSaam Terneuzen © OZ

'Samen sterker'

Door efficiënter samen te werken kan de zorg voor kleine groepen ingewikkelde patiënten beter geregeld worden. Voor grotere zorgorganisatie is het volgens Smit makkelijker om ingewikkelde zorg met gespecialiseerde medewerkers te organiseren. "Het is een heel bewuste keuze. Samen staan we sterker dan ieder voor zich."

'Beter gezamenlijk'

Gezamenlijk kan er volgens Smit efficiënter worden gewerkt. Bijvoorbeeld bij gezamenlijk ICT-projecten of bij de organisatie van de zorg. "Nu hebben we bijvoorbeeld allebei een slaapdienst voor alarmoproepen, dat kunnen we beter gezamenlijk regelen."

Innovatieve zorgprojecten

Door de fusie kunnen er ook makkelijker mensen en middelen vrijgemaakt worden voor innovatieve zorgprojecten. Zoals het opzetten van een ouderenkliniek, waar mensen terecht kunnen die net uit het ziekenhuis komen, maar nog niet thuis terecht kunnen.

Plannen

De plannen voor de fusie zijn voorgelegd aan de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de medische staf en andere betrokkenen. Daarna wordt het definitieve besluit voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en financiers. Naar verwachting is de fusie op 1 januari 2017 een feit.

Medewerkers

ZorgSaam heeft 2407 medewerkers in dienst. De organisatie richt zich op ziekenzorg, thuiszorg, ouderenzorg en heeft een ambulancedienst. Curamus biedt ouderenzorg in Zeeuws-Vlaanderen en heeft 634 medewerkers.

Jarenlang

Al in 2012 sloten ZorgSaam en Curamus een samenwerkingsverband met de bedoeling op termijn te fuseren. Dat leidt nu tot deze fusieplannen. ZorgSaam vraagt ook andere zorginstellingen in Zeeuws-Vlaanderen om 'de samenwerking in welke vorm dan ook te intensiveren' om zo een 'stevige ruggengraat van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen te vormen'. Met zorgorganisatie Warmande zijn al gesprekken. Bijvoorbeeld over een gezamenlijk elektronisch patiëntensysteem.