Woensdag uitspraak Westerschelde

Het rechtsorgaan bepaalt dan of er genoeg duidelijkheid is over de gevolgen van de derde verdieping voor de natuur.
De Raad van State oordeelde in juli 2009 dat er te veel onzekerheid was over de schade aan de natuur die kon ontstaan door het uitbaggeren. Het uitstel leidde tot een hoogoplopende ruzie met Vlaanderen. Vlaanderen vindt dat de Westerschelde zo snel mogelijk uitgediept moet worden.