CDA: provincie moet vraatschade compenseren

CDA: provincie moet vraatschade compenseren
CDA: provincie moet vraatschade compenseren © Omroep Zeeland
© Omroep Zeeland

Vraatschade

MIDDELBURG - Volgens de partij hebben veel akkerbouwers last van vraatschade door met name ganzen. De dieren eten de gewassen op en maken bodembeheer onmogelijk. Vaak worden akkers beplant met bepaalde planten voor zogeheten groenbemesting, maar worden de gewassen kaalgevreten door de vogels. 

Doorprikken

De partij uit kritiek op Staatsbosbeheer. Volgens het CDA heeft die instantie het afgelopen weinig tot geen preventie uigevoerd, in de vorm van het doorprikken van eieren, waardoor de populatie jonge ganzen is toegenomen.

Vergoeding

Het Rijk betaalt de geleden schade grotendeels terug, middels het Faunafonds. Vorig jaar heeft het Faunafonds 3.508 aanvragen voor vergoeding van schade door wild ontvangen. Weliswaar 1.252 minder dan in het jaar ervoor, 2014, maar het totaal uitgekeerde bedrag is wel toegenomen, tot ruim 19 miljoen euro.

Daling

Volgens de CDA-fractie is de hoeveelheid wildschade voor de landbouw in Nederland in 2015 sterk toegenomen. De daling van het aantal aanvragen in verband met wildschade is volgens de partij te verklaren door de invoering van het behandelbedrag sinds 1 oktober 2014.

Behandelbedrag

Door deze maatregel kunnen grondgebruikers pas een schadevergoeding aanvragen nadat eerst 300 euro, de hoogte van het zogenoemde behandelbedrag, aan het Faunafonds is overgemaakt. Volgens het CDA is dat een onnodige drempel en de partij roept daarom het college van Gedeputeerde Staten op om dat bedrag terug te betalen aan de boeren.