Team interventieradiologie compleet

Dat gebeurt door een team van interventieradiologen en gespecialiseerde laboranten.
Een interventieradioloog maakt en beoordeelt niet alleen röntgenfoto?s, maar verricht zelf ook behandelingen. Onder plaatselijke verdoving worden onder meer inwendige bloedingen gestopt, dichtgeraakte bloedvaten gedotterd en galwegen en urinewegen gedraineerd.