'Grutto en graspieper verdwijnen uit Zeeland' (video)

'Grutto en graspieper verdwijnen uit Zeeland' (video)
'Grutto en graspieper verdwijnen uit Zeeland' (video) © OZ
Vogels-Zeeland-ZNO160519KW
VEERE - Het holt achteruit
Volgens Chiel Jacobusse van Het Zeeuwsche Landschap holt de natuurlijke omgeving voor de graspieper en de grutto achteruit. Dat is onder meer te wijten aan de boeren. Hoewel hij vindt dat veel boeren zorgvuldig omgaan met de natuur is er wat hem betreft nog veel te winnen op het gebied van bewustwording.
Bewustwording
"Je ziet dat vandaag de dag steeds meer boeren snel land verbouwen en snel maaien", legt Jacobusse uit. "Daardoor verdwijnen er bloemen van het land en is er geen hoog gras meer waar bijvoorbeeld kuikens in kunnen schuilen tegen eventuele roofvogels. Daar komt bij dat insecten niet meer op het land zitten vanwege die bloemen die weg zijn. Dat is funest voor de vogels die insecten als voedingsbron hebben!'' 
© OZ
ITEM Vogels Zeeland
Goed nieuws
Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Want er is ook goed nieuws te melden. Zo is er een stijging in de populatie van de lepelaar. De vogelsoort die kenmerkend is vanwege zijn lepelachtige snavel en zijn zigzaggende visbewegingen in het water. Het aantal lepelaars in Zeeland was in 2010 erg laag. Toen waren er slechts 118. In 2013 was er al een stijging waar te nemen want het aantal liep op naar 231 lepelaars. En nu zijn er inmiddels meer dan 240 waar genomen in de provincie.
© OZ